Projekt Archiv bez starostí

Rádi bychom Vám přiblížili projekt Archiv bez starostí, na kterém spolupracujeme s firmou Everesta, s. r. o. Projekt Archiv bez starostí si klade za cíl poskytnout a zajistit kompletní listinnou spisovou službu všem školským zařízením a samosprávním celkům.

Primárně se zaměřujeme na reorganizaci školních spisoven, ale jsme přesvědčeni, že vhodné řešení najdeme jak pro zákazníky veřejného, tak i soukromého sektoru.

Jedná se především o fyzické utřídění a kontrolu uzavřených spisů ve spisovně, pomoc s tvorbou nebo aktualizací spisových a skartačních návrhů, včetně spisových plánů dle platné legislativy a dle metodických pokynů příslušných archivů. Zajišťujeme celoroční správu spisovny, aktivní dohled nad skartačními lhůtami a samozřejmě manuální přípravu na skartační řízení, včetně zajištění certifikované likvidace dokumentů.

Více informací o službě Archiv bez starostí se dozvíte například na bezplatných webinářích, pořádaných společností Everesta s. r. o. Záznam z webináře si můžete prohlédnout také na níže uvedeném odkaze.Reference našich zákazníků

Na vyžádání Vám poskytneme podrobný seznam referencí


„Se službou Archiv bez starostí, pro kterou jsme se rozhodli na základě mojí účasti na Vašem webináři, jsme velmi spokojeni. Vaše příjemné pracovnice vyřešily pro nás časově náročnou práci a my díky nim máme jistotu, že naše spisovna bude v pořádku.“

Lenka Křížková – zástupce ředitele, Základní škola a Mateřská škola Město Libavá


„S implementací služby Archiv bez starostí jsem velice spokojená. Veškerá komunikace probíhala hladce a také práce na uspořádání naší spisovny, včetně součinnosti s okresním archivem ohledně výběru archiválií a závěrečné skartace vyřazených dokumentů, byly hotové v rekordním čase. Všem Vašim pracovníkům touto cestou ještě jednou děkuji za vynikající práci. Díky jejich pomoci jsem se zbavila vleklého problému, ušetřili mi spoustu času, který teď můžu věnovat jiným věcem.“

Mgr. Blanka Šenkýřová – ředitelka, Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy


„Archív je opravdu bez starosti, vše jsou schopni zajistit, popsat a dát do pořádku, hodně nám pomohlo předání archiválií do archívu, rovněž bez naší účasti, prostě, „Archiv bez starosti“.“

Bc. Věra Pospíšilová – ředitelka, ZŠ a MŠ Sluníčko s. r. o., Lipník nad Bečvou

Další články