Archivace dokumentů

Nabízíme kompletní služby komerční spisovny, které Vám šetří čas, místo i finance. Zajistíme externí uložení Vašich dokumentů, hlídání skartačních lhůt a vyhledávání dokumentů včetně zápůjčního servisu. Dokumenty třídíme, zpracováváme skartační návrhy a pravidelně spolupracujeme s příslušnými státními archivy. Chybí Vám Spisový a skartační řád včetně spisového a skartačního plánu? Nevadí, vytvoříme Vám zcela nový nebo aktualizujeme Váš původní dle platné legislativy.

Prostory našich spisoven splňují stavebně technické i bezpečnostní podmínky dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Jsou zajištěny mechanickým a elektronickým zabezpečovacím zařízením a sídlí v reálu s 24 hodinou ostrahou. Do spisoven mají povolený vstup pouze pověření zaměstnanci, enormně dbáme na bezpečnost svěřených dokumentů.

Nabízíme také poradenství nebo vedení spisovny přímo u klienta. V případě nevhodných prostor Vám navrhneme nové řešení, splňující zákonem stanovené podmínky pro ukládání dokumentů a další doporučená nařízení. Nechcete Vaše dokumenty odvážet pryč? Spisovou službu můžeme vykonávat také přímo v prostorách Vaší spisovny.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Klíčové vlastnosti archivace

Bezpečná přeprava dokumentů je zajištěna našimi firemními vozidly.

Všechny činnosti provedeme přímo v prostorách Vaší spisovny.

Ideální podmínky pro ukládání dokumentů a hlídání skartačních lhůt.

Dokumenty vyhledáme a doručíme na danou adresu nebo zašleme elektronickou kopii emailem.

Přiřadíme odpovídající skartační lhůty, vytvoříme Spisový a skartační řád včetně plánu.

Dodržujeme přísné bezpečnostní standardy.

Klíčové vlastnosti archivace

Komerční spisovna

Naše komerční spisovny nabízí ukládání listinných dokumentů všem aktivním obchodním společnostem, fyzickým osobám, příspěvkovým organizacím, ale i likvidátorům a insolvenčním správcům. Naše odborná činnost v oblasti spisové služby je zkrátka nejlepším řešením pro všechny původce, kteří o své dokumenty nemohou pečovat po celou dobu životnosti dokumentů, tedy do uplynutí zákonem stanovených skartačních lhůt a provozní upotřebitelnosti.
• Zajistíme převzetí dokumentů, jejich roztřídění dle spisových znaků a skartačních lhůt.

• Zalistování dokumentů do spisovny probíhá s podporou elektronickou evidence jednotlivých spisů.

• Automatické hlídání skartačních lhůt na základě Spisového a skartačního řádu původce dokumentů.

• Příprava na pravidelné skartační řízení, skartační návrh a zajištění povolení ke skartaci.

• Zápůjční servis je samozřejmostí, doručení dokumentů probíhá osobně nebo elektronicky.
Objednat službu

Datové uložiště

Ve vlastním datovém uložišti s využitím operačních systémů s vysoce spolehlivým zálohováním a se systémem pro správu dokumentů DMS bezpečně uchováme Vaše dokumenty. Důvěryhodné uložení firemních dokumentů je v souladu s platnými zákony. Spolehlivé a bezpečné uložení garantuje, že i za mnoho let elektronické dokumenty neztratí svoji autenticitu.

• Jistota právní účinnosti dokumentů po neomezeně dlouhou dobu (LTV – Long Term Validation).

• Průkazné před úřady v České republice a celé EU.

• Veškeré atributy potřebné pro ověření pravosti jsou připojeny přímo k dokumentu.

• Opatřování popisnými daty, třídění, široké možnosti vyhledávání.

• Elektronické skartační řízení.

Objednat službu