Skartace dokumentů

V průběhu vyřazování dokumentů se vždy řídíme skartačními lhůtami a platnou legislativou. Pokud si nejste jisti, které druhy dokumentů můžete skartovat a jaké mají skartační lhůty, zeptejte se nás.

Na základě podrobné analýzy Vám dokumenty vytřídíme a s pomocí Spisového a skartačního plánu stanovíme přesný harmonogram, ve kterém roce můžete dokumenty skartovat. Současně zajistíme veškeré administrativní podklady a vyřídíme povolení skartace s příslušným archivem. Fyzickou likvidaci dokumentů zajišťuje náš obchodní partner.

Zobrazit celý popis Skrýt celý popis

Výhody digitalizace dokumentů

Ochrana dokumentů zajištěna v každé fázi skartačního řízení.

Zajistíme dopravu na skartaci v rámci celé ČR.

Přípravu skartačních návrhů a komunikaci s archivy nechte na nás.

Známe skartační lhůty a víme, které dokumenty je možné skartovat.

Ručně vytřídíme dokumenty vhodné ke skartaci a ostatní připravíme k uložení do spisovny.

Klíčové vlastnosti skartace

Administrativní podpora

Šetřete svůj cenný čas a administrativu nechte na nás:
• Sestavíme skartační návrhy pro dokumenty znaku „S“ i „A“.
• Podáme žádost o skartaci na příslušný Státní oblastní archiv, vybrané archiválie předáme.
• Vyřídíme veškerou komunikaci s dalšími úřady, likvidátory nebo bývalými zaměstnanci.
• Vypracujeme dokumentaci k řádně provedené skartaci dokumentů (soupis dokumentů určených ke skartaci, skartační návrh zaslaný příslušnému SOA, schvalovací protokol, souhlas příslušného archivu, předávací protokol, potvrzení o skartaci).

Odbornost

• O nenávratnou likvidaci dokumentů se postará náš certifikovaný obchodní partner s mnohaletými zkušenostmi na trhu v oblasti skartace dokumentů.
• Svěřte skartaci dokumentů do rukou odborníků a zamezte zneužití informací třetí osobou.

Legislativa

Skartace dokumentů se z pohledu spisové služby řídí:
• Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů
• Vyhláškou č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
• Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví
• Zákonem č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění
• Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění

Bezpečnost

• Certifikovaná skartace dokumentů je nejbezpečnější variantou, jak zlikvidovat provozně bezcenné dokumenty a dokumenty s uplynulými skartačními lhůtami.
• Nakládka dokumentů ke skartaci probíhá přímo u zákazníka.
• Skartace je nezbytným procesem, díky kterému zamezíte zneužití dat třetí osobou.