Archiv bez starostí

Správa dokumentů na profesionální úrovni

Archiv bez starostí poskytuje odbornou pomoc při vedení spisové služby veřejnoprávním a soukromoprávním původcům.

Zaměřuje se na:

  • reorganizaci spisoven
  • skartační řízení
  • aktualizaci metodických pokynů a postupů spisové služby
  • koordinaci a konzultaci výkonu spisové služby

Jedná se především o fyzické třídění spisů ve spisovně, pravidelná roční skartační řízení včetně fyzické likvidace dokumentů, tvorba / aktualizace spisových a skartačních řádů a plánů, postupů a procesů původce, zajištění chodu spisovny, poskytnutí podpory při činnostech výkonu spisové služby původců, spolupráce při mimořádných událostech v oblasti spisové služby (např. spisové rozluky / sloučení, stěhování, havárií, likvidaci aj.)


Reference:

„Od chvíle, kdy jsem uzavřela smlouvu s Archivem bez starostí, jsem opravdu mohla vše pustit z hlavy. V rámci služby došlo k systematickému uložení a zapsání veškeré dokumentace ve škole. Byla navázána komunikace s oblastním archivem a vyjasněny kompetence obou institucí. Proběhlo vyřazení dokumentů, následná skartace  a na závěr i kompletní aktualizace všech dokumentů, které se vedení spisové služby týkají. Služba, kterou Archiv bez starostí nabízí tak plně odpovídá jménu společnosti :-)“

Jana Vondálová (ředitelka, Základní škola a Mateřská škola Hrabová)

„Se službou Archiv bez starostí jsme velice spokojeni, služby jsou kvalitní, paní archivářky nám profesionálně pomohly. Zároveň oceňujeme jejich ochotu, vstřícnost a odborné vedení. Věříme, že s Vaší pomocí se dostatečně připravíme na digitalizaci archivu.“

Zuzana Janczyková (personalistka, ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek)

„S implementací služby Archiv bez starostí jsem velice spokojená. Veškerá komunikace probíhala hladce a také práce na uspořádání naší spisovny, včetně součinnosti s okresním archivem ohledně výběru archiválií a  závěrečné skartace vyřazených dokumentů, byly hotové v rekordním čase. Všem Vašim pracovníkům touto cestu ještě jednou děkuji za vynikající práci. Díky jejich pomoci jsem se zbavila vleklého problému, ušetřili mi spoustu času, který teď můžu věnovat jiným věcem.“

Mgr. Blanka Šenkýřová (ředitelka, ZŠ při Dětské léčebně Ostrov u Macochy)

Tímto Vám chci sdělit, že jsme velmi spokojení s prací Vaší firmy. Vaše práce je velmi pečlivá a odborně vedená. Přístup Vašich pracovníků a jejich spolupráce s námi je vzorová.

Radomír Vališka (starosta obce Dětenice)

Službu Archiv bez starostí využíváme teprve prvním rokem. V rámci služby došlo k roztřídění dokumentů ve spisovně a archivu včetně návrhů na jejich vyřazení. Městu tato služba šetří práci a čas. Nyní očekáváme další kroky naší spolupráce.

Petr Soukup (starosta obce Libáň)

Více informací najdete na www.archivbezstarosti.cz.

Další články